Referat af generalforsamlingen – onsdag den 16. marts - 2022

Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til i alt 45 medlemmer; - hvorefter han berettede om foreningens tidligere kasserer – Dirch Petersens dødsfald. Kjeld bad alle fremmødte om at rejse sig og ære Dirch Petersen.

Kjeld havde som forarbejde til generalforsamlingen – adspurgt flere om at være dirigent; - men ingen havde haft lyst. Derfor var Hans Jørgen Eggersen – som er af foreningens egne rækker – blevet spurgt og havde sagt ja til dette.

1)     Valg af dirigent og stemmetællere:  Hans Jørgen Eggersen og Poul Ebbekær o.a.

2)     Bestyrelsens beretning v/formanden:

Generalforsamlingen sidste år blev afholdt den 12. august – grundet Coronaen - men vi håber, at det efterhånden er ved at være en saga blot. Nu håber vi at kunne se en lysere fremtid i møde – med nye oplevelser i vente til vores 158 medlemmer, så de kan føle, at vi kører videre. Men det bliver ikke med foredrag, da mange foreninger og biblioteket har dette med i deres program. Vi vil hellere have nogle oplevelser, da vi i vores medlemsskare gerne vil ud at se naturen i farver og vækst.

På sidste generalforsamling havde vi besøg af ernæringsrådgiver Susan Hemmingsen, der fortalte om mad uden kød. I år havde jeg håbet at finde en fra vores lokalforeninger til bl.a. at fortælle om ”Kludeegen”. Men der var ingen, der havde lyst til dette. Derfor vil jeg fortælle om ”Hvem jeg er” i små anekdoter.

Vi har siden sidste generalforsamling i august 2021 afholdt 3 b-møder.

Derudover har vi været på 2 ekskursionsture. Den første tur var til psykiatrisk hospital i Slagelse, hvor vi fik en kop kaffe / the mens vore værter fortalte historien om hospitalet. Derefter blev vi delt i 4 mindre grupper (grundet Coronaen) og blev vist rundt af vores 4 dygtige guider, som meget levende fortalte om deres tid på hospitalet.

Besøget på museet var fastlagt til kl. 12:30, hvorefter vi kørte mod Sorø, hvor vi fik en dejlig frokost på en restaurant på Sorø Torv. Efter frokosten var der mulighed for at besøge det flotte anlæg ved Sorø akademi.

Den 29. oktober gik turen til Klosterkirken i Kalundborg. Vi havde bestilt guide til turen og det var rigtig godt. Det var en guide der fortalte levende om både kirke, ruinerne og til sidst om museet. Herefter kørte Jens Erik Slott os ud til Røsnæs flotte natur, hvor vi holdt en kort pause og derefter til kaffe med lagkage på vingården Dyrhøj – hvor der var mulighed for at få smagsprøver og handle i deres forretning.

Hvad vil fremtiden så byde på?

Vi har mange ting i støbeskeen. Det 1. er Dagbladet i Ringsted, hvor vi kan opleve tilblivelsen af bl.a. avisen og meget andet. Som jeg nævnte indledningsvist – så holder vi os til oplevelsesture. Foredrag lader vi de andre foreninger om.

Jeg har talt med filmskaberen Peter Ålbæk om at komme på besøg i hans samlingshus og høre om alle hans ideer; - bl.a. om en skabt landsby.

Derudover har vi tænkt på flg.: Mosede fortet ved Køge landevej, Jernbanemuseet i Odense, Samlermuseet i Stege, Femernbælt og Maribo, Zengarden, Birkegårdens haver – eller bare en tur ud i det blå med små oplevelser på turen.

Alt dette vil vi skrive om på vores hjemmeside samt i pressen, som vi har et rigtig godt forhold til.

Til slut vil jeg takke min bestyrelse, for et behageligt og konstruktivt samarbejde.

Herved vil jeg overbringe min del af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen… som blev godkendt uden nogen kommentarer.

3)     Kassererens beretning for regnskabet 2021 og budget for det kommende år.:

Kasserer Erik Skov Jørgensen fremlagde meget detaljeret det udsendte regnskab og budgettet for det kommende år. Foreningen har pt 158 betalende medlemmer. Grundet nedsættelse af kontingentet for 2022 til 50 kr. har vores turarrangementer vist et større underskud. Derfor foreslås kontingentet for 2023 til 100 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden nogen spørgsmål.

4)     Personvalg til bestyrelsen:

  • Kjeld Nielsen
  • Erik Skov Jørgensen
  • Hans Jørgen Eggersen
  • Kirsten Friis

Alle 4 blev genvalgt.

Personvalg af suppleanter.:

  • Grethe Solmose
  • Karen Margrethe Jensen

                      Begge suppleanter blev genvalgt.

5)     Personvalg af 2 revisorer.:

  • Knud Larsen
  • Solveig Christensen

Begge revisorer blev genvalgt.

                   Personvalg af revisor suppleant.:

          Som revisor suppleant blev Ivar Pedersen også genvalgt.

6)     Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

7)     Eventuelt.

Jørgen Larsen kom med et turforslag om at komme ned og se udstillingen om den nye Storstrøms bro.

Herefter takkede Kjeld Nielsen mødeleder Hans Jørgen Eggersen for hans ledelse af generalforsamlingen.

Til slut takkede Kjeld Nielsen for god ro og orden ved generalforsamlingen – hvorefter bestyrelsen var vært ved lækre landgangsbrød kreeret af Lotte.

Hans-Erik Hansen
Sekretær