Sorø Sø og Kongsgaarden i Vester Broby. 2012

 Sorø Sø

I strålende sol var vi 39 deltagere, der glade og forventningsfulde steg op i Erik Slotts bus. Turen til Sorø stoppede ved "Støvlet Katrines Hus", som blev købt af Christian VII til hans elskerinde. Her steg vi om bord i "Lille Claus" og nød en pragt-fuld sejltur med særdeles smuk natur i historiske omgivelser. Fra villahaverne, som støder ned til søbredden, kunne vi nyde synet af de blomstrende syrener, guldregn og hvidtjørn i fuldeste flor.

Især var det betagende at opleve Sorø Akademi fra 1600-tallet, akademihaven med eksotiske træer og planter og Feldskov pavillonen, der blev opført af etatsråd Povelsen, som kaldte den "Thepavillonen". Den ivrige fortæller fra båden fortalte om Thorvaldsen, Ingemann og H.C. Andersen, der havde været der efter en dåbsfest hos Hauch, men det blev en trist aften, for det regnede, og Thorvaldsen kastede op og fik kun the at drikke. Ingemanns Ø sejlede vi forbi. Øen hvor digteren fik sin inspiration til at skrive sine skønne morgen- og aftensange for børnene på akademiet. Men det blev sange og salmer, som vi synger den dag i dag, og som findes både i salmebogen og i Højskolesangbogen. Efter den naturskønne sejltur, hvor bestyrelsen havde medbragt kaffe & kage til os – tak for det, ja, så gik turen videre til "Kongsgaarden" i Vester Broby, en kulturhistorisk perle.
 

Kongsgaarden i Vester Broby.

Den fortæller om livet på landet for hundreder af år tilbage. Vi blev budt velkommen af Venneforeningens formand Carl-Christian Bringgaard og næstformand Leif Pedersen. De leder og arbejder med ukuelig ildhu for dette sted. Efter en hurtig sandwichfrokost blev vi af C.- C. Bringgaard grundigt orienteret om gårdens historie og ejerforhold. Derefter blev vi af ham og L. Pedersen ført rundt i stuer, soveværelser, køkken m.m. "Kongsgaardens" sidste ejere,Lone og Ejler Kjær Larsen, ønskede, at den gamle gård skulle åbnes for offentligheden og være samlingssted og oplevelsessted omkring natur og land-brugs- og lokalhistorie. Gården overgik i 2002 til Lone og Ejler Kjær Larsens Fond, og Lone, som da var enke, blev fondens formand. Hun døde i 2006, og hun havde testamenteret hele herligheden til fonden. Den råder nu over en slægtsgård, hvis historie går tilbage til Hviderne. Efter en omfattende istandsættelse og nyindretning af "Kongsgaardens" bygninger blev portene slået op til en festlig indvielse 18. juni 2010. Det var uhyre interessant at høre om stedet og gå rundt i de gamle bygninger. Ikke mindst staldene, hvor gamle redskaber var at se. Redskaber som blev brugt for 100 år siden. I dag kender hverken børn eller unge til, hvordan et tærskeværk ser ud. Det var dejligt at opleve landmandslivet for 100 år siden.

Med navnkundige Kjeld Nielsen som fortæller og Erik Slott ved rattet kørte vi ad slyngede småveje hjem til Haslev, beriget af skønne og interessante oplevelser og strålende solskin. Vi er alle parate til at give bestyrelsen topkarakter for en herlig sommerudflugt 2012.   

Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk 2012.

Vi var 34 morgenfriske personer, som stod på bussen fra museet i Frederiksgade. Solen skinnede, og vejret var til korte bukser, bare spørg Kjeld! Vi havde vores "privatchauffør" Hans bag rattet, og han havde sammen med Kjeld lagt ruten til Holbæk med store overraskelser. De havde valgt ikke at køre den "lige vej" til Holbæk. Vi kørte gennem Terslev og Ørslev og forbi den smukke Giesegård til Slimminge, videre over Borup og Lejre til landevejen Roskilde – Holbæk, hvor vi passerede Lindenborg Kro og fortsatte forbi Ryegård, for herefter at passere den smukke Munkholmbro mod vort mål uden for Holbæk: Andelslandsbyen Nyvang, hvortil vi ankom lidt over kl. 10.
Så blev vi sluppet løs af Kjeld, som bad os alle mødes ved traktørstedet "Madam Blå" ved 11.30 tiden. Så var der ellers nogle aktiviteter at beskue. Slagterforretningen, hvor mange af os fik et glædeligt gensyn med slagtermester Niels Hansen (tidl. Ringstedvej), som nu arbejder som frivillig ligesom ca. 200 andre!! Der var udendørs høstmarked, ponyridning med islandske heste, og på husmandsstedet blev der tærsket med et gammelt "Holbæk" tærskeværk trukket af en lige så gammel traktor. I køknet på husmandsstedet var der Richs kaffe (det er Richs der driks, det er Danmarks der duer) et sådant gammelt ordsprog mener jeg at kunne huske. På husmands-stedet købte vi kartofler, der røg op i rygsækken, som vi måtte slæbe på indtil frokost, men jeg havde selv valgt det!! Sct. Stefans Kirke havde gudstjeneste kl. 14. Den er genopført fra sin tidligere beliggenhed tæt ved Brorfelde, hvor den lå godt gemt af vejen mellem store træer og uden kirkegård. Den er meget smuk ude som inde i dag.

Ja, alt var i drift denne søndag, og mange nød et glas kærnemælk, som var hel frisk og upasteuriseret fra Andelslandsbyens eget mejeri.

Frokosten i traktørstedet var uovertruffen. Vi sad alle ved lange borde og nød varme såvel som kolde retter. Det var super godt. Så måtte vi igen ud at røre os. Vi så opførelsen af en ny ZONEN redningsstation til deres mange udrykningskøretøjer fra 1930’erne, som havde flere "udrykninger" denne søndag. Vi skulle jo hjem igen. Selv om vi kunne blive ved, måtte vi forlade "byen" kl. 15.30. Turen hjem gik heller ikke ad den slagne landevej til Haslev. Ellen guidede os over Vedde for at vise os Zen Gardens udvidelse og søen på den anden side af vejen. Det der imponerede, var de tusindvis af Dahlia, som ejeren, Jørgen Nielsen, havde lagt, og som nu stod i et kæmpe blomsterflor. Tak for den omvej Ellen & Co! Vi ankom til Haslev ved 17-tiden efter en uforglemmelig tur. Blot med et hip til de 10-12 medlemmer, som ikke var med. Kom næste gang, ta’ naboen under armen, så vi kan fylde bussen og måske få et lille overskud i kassen.

Udflugt til Holbæk Museum og Zen Garden i Vedde, 2011

"her er da et par stykker", var formand Kjelds bemærkning, da han fredag d. 16 september 2011 trådte ind i bussen - klar til afgang til Holbæk og Vedde.
Og ja, flere end de 29 deltagere i turen kunne have fået del i de gode oplevelser, som her skal berettes om. (Bestyrelsen havde gerne set bussen fyldt op).

Efter en behagelig køre tur, hvor vi gjorde en afstikker forbi Kongsdal, Torbenfeld, Stigs Bjergby, Svinninge, Svinningegård samt Gislingegård, ankom vi til Holbæk Museum, som summede af liv. Gården var fyldt med skolebørn, hvoraf nogle vaskede tøj på gammeldags maner, mens andre holdt torvedag.

Vi blev bænket ved kaffebordet i foredragssalen i den tidligere rådhusbygning. Her fik vi en orientering om museet, hvorefter vi selv kunne gå på opdagelse i de mange historiske huse, som museet består af. Museet er helt enestående, fordi bygningerne ligger i den gamle bykerne på deres oprindelige plads (undtagen købmandsgården, som blev flyttet til museet i 1937). Husene rummede permanente udstillinger om stenalder, bronzealder, dragter, legetøj, kunstindustri samt forskellige spændende særudstillinger.

Efter en let frokostanretning fortsatte vi turen til Vedde, hvor Jørgen og Jacobine Nielsen tog i mod i deres smukke have. Jacobine påstod, at hun havde sørget for at "hænge solen op". Og den strålededa også det imponerende sten-landskab, som ægteparret havde brugt mere end 20 år på at opbygge. På vores klatretur rundt i haven passerede vi bl.a.rhododrendon, store granitsten, flotte vandfald og damme med japanske koi-karper.

Så var der kaffe i haven, og inden hjemturen præsenterede Jørgen os for sit nyeste stenprojekt, som er under opbygning på den anden side af vejen. Lige nu flankeret af en imponerende georginesamling.

Derefter gik turen til Haslev, En herlig udflugt var forbi. Tak til bestyrelsen for en god tilrettelægelse.

Møn 2011

Samlingssted, Haslev Museum kl. 9 med solskin og lidt blæsevejr. 34 personer havde tilmeldt sig turen og kom med højt humør.

Turen startede præcis, da alle var mødt frem. Vi kørte over Rønnede til Bækkeskov og videre over Mern forbi Høvdingsgård og over broen til Møn og fortsatte til Stege ind igennem byen og rundt om byporten og ud til første stop, Keldby Kirke. Her skulle vi have set kalkmalerier, men kirken var lukket, fordi et par unge mennesker havde bestemt, at de ville giftes denne lørdag. Vores guider var mødt op og beklagede, at vi ikke kunne komme ind og se kalkmalerierne.

De foreslog, at vi kørte til Elmelunde Kirke i stedet for, der havde samme kunstner også malet. Dette blev hurtigt vedtaget, og vi kørte de få kilometer videre til Elmelunde.

Elmelunde Kirke er den ældste stenkirke på Møn. Vi kom ind ogbeundrede de smukke malerier, som dækker temaet "Menneskets skabelse og nyskabelse" Det er illustreret med scener og motiver fra dagligdagen.

Det er en ukendt oerson, som vi kalder "Elmelundemesteren", der også har dekoreret Keldby og Fanefjord Kirker på Møn.

Udover kalkmalerierne er der en altertavle og en prædikestol med enportal foran trappen til den. Begge er skænket til kirken af Cirfitz Ulfeldt og Leonora Christine og er fra 1646. Endvidere er der ophængt et skib, en model af "Rnhjørningen", skænket af J.F. Krarup til minde om Danmarks befrielse.

Kirken har gennem tiderne haft forskellige ejere, Roskildebispen, Kronen med forskellige lensmænd, og i 1916 Viggo greve Danneskjold-Samsøe. 1. januar 1968 blev den selveje.

Turen gik nu videre gennem det smukke mønske landskab til "Museumsgården" i Keldbylille.

"Museumsgården" er en gammel udflyttergård fra før 1800. Det var en slægtsgård, hvor den sidste ejer, som hed Hans Hansen og var ungkarl havde bestemt, at gården skulle være som den altid havde været med det gamle indbo og inventar, som havde stået tilbage fra hans oldeforældres tid.

Han skænkede gården til Nationalmuseet, der har videregivet den, så den er en del af Sydsjællands Museum.

Beboelseslængen står med bryggers, køkken, spisekammer, gang, stue med alkover, bord og bænke, ligstue og stadsstue. Der er vognport, lade og stalde til køer og heste. Hestevogne og markredskaber alt hestetrukket. Et nyere maskinhus med alt til faget hørende.- selv en lille smedje.

Efter rundturen indendørs var det frokosttid med den medbragte mad. I stedet for middagsluren blev det en tur rundt i haven og op tiludsigtspladsen.

Vi kørte så mod det sidste stop, inden turen sluttede hjemme i Haslev,Det blebv et ophold på Cafe Nemo ved havnen i Præstø, hvor kaffen ventede, og efter denne var der tid til at kigge på havnen og bådene.

De sidste stykke blev også en tur på de små veje, og det var skønt at køre ad veje, man ikke lige selv vælger som de første.

Christiansborg 2010

Med start fra Haslev Stationsbymuseum og med vognmand Erik Slott Hansen fra Haslev Turistkørsel bag rattet kørte vi d. 11. september kl. 8.45 på udflugt til København. Foreningensformand, Kjeld Nielsen, var turleder og bød velkommen til en forhåbentlig dejlig og spændende dag i hovedstaden, og han fortalte lidt om nogle af de kendte bygninger og steder, vi passerede, inden vi nåede vort mål, Christiansborg. Han mente også at have kendskab til, at vi skulle gennem et større sikkerhedstjek, inden vi kunne få lov til at komme ind vort lands magtcenter,men vi fik lov til at gå lige ind fra gaden gennem hovedindgangen. Folketingsmedlem Karsten Nonbo bød os velkommen til Folketinget, og i to timer viste han os rundt og fortalte veloplagt og spændende om livet på Borgen, hvor vi så mange lokaler m.m., som det ikke var muligt at komme ind i, hvis man ønsker at overvære et møde fra tilhørerpladserne. Til gengæld var der også meget stille derinde denne lørdag formiddag, men det betød også, at Karsten Nonbo kunne vise os rundt overalt i den imponerende bygning.

Vi startede med at se Snapstinget, hvor folketingspolitikerne ofte hygger sig ved måltiderne, selvom de som bekendt kan være meget uenige, når de mødes til politiske forhandlinger eller bliver interviewet til medierne. På gangene er der ophængt mange malerier af tidligere statsministre, formænd for Folketinget m.fl., og om mange af disse personer fortalte Nonbo anektoter, som var med til at gøre hans rundvisning levende og meget interessant.

I Venstres gruppeværelse med billeder af Venstres atatsministre gennem mere end 100 år kunne vi sætte os og slappe af, mens Nonbo fortalte meget fyldestgørende om, hvorledes love bliver til. Vi så også hans eget kontor, der dels bar præg af hans arbejde derinde, men også bar præg af, atvære et mere privat rum.

Vi besøgte lokalet, hvor Udenrigspolitisk Nævn holder møde.

Vi sluttede i Folketingssalen, hvor vi gerne måtte sidde på medlemmernes pladser, mens vi hørte om, hvorledes møderne der foregik. Kjeld Nielsen fandt anledning til at sætte sig i formandens stol og lytte til Karsten Nonbo derfra. Vi måtte dog under ingen omstændigheder røre ved de enkelte medlemmers tekniske udstyr. Folketingsmedlemmer med høj anciennitet har pladser forrest i salen, mens nyvalgte er henvist til de bageste pladser. Nonbo fortalte detaljeret omsalens historie og inventar samt om dens indretning med pladser til kongehuset, tidligere medlemmer, journalister og tilhørere. Når man i TV ser Folketingssalen ser den i øvrigt større ud, end man oplever den ved besøg. Undervejs ud så vi glasmontren med grundlovene fra 1849-1953.

Da vi skulle til at spise regnede det lidt, så i bussen, blev vi kørt til Restaurant Rio Bravo i Vester Voldgade. Vi havde god tid til at nyde den lækre frokost og få en hyggelig snak med andre deltagere.

Undervejs tilbage til Christiansborg kørte vi på sightseeing i den indre by, hvor vi så Nyboder, Gefionspringvandet m.m. Sidste besøg gjaldt ruinerne under Christiansborg Slot. Her blev vi modtaget af en historiker, Birgitte, som i løbet af fem kvarter på en meget engageret måde fortalte om og viste os rundt i de tilbageblevne rester fra middelalderenaf Absolons Borg og Københavns Slot. Mange var overraskede over, at der er så mange og tilmed velbevarede ruiner tilbage. En god belysning og nogenlunde gode "stier" gjorde det let at færdes der.