Sensommerudflugt til Korsør lørdag den 15. september 2018

Med vognmand Erik Slott Hansen bag rattet og Jørgen Bradsted som turleder var
der lagt op til en dejlig udflugt, da 35 forventningsfulde deltagere mødtes på
Sofiendalskolens parkeringsplads den 15. september for at køre til et par
udflugtssteder i Korsør. Jørgen bød velkommen, og i et dejligt
sensommer-/tidligt efterårsvejr kørte vi via Ringsted ad den gamle landevej til
Slagelse og derfra ad motorvejen til udflugtsbyen. Undervejs fortalte Jørgen og
Erik kort om dagens program og nogle af de steder, vi passerede bl. a.
Eskilstrup, Fjenneslev Kirke og Ankerhus i Sorø.

Første udflugtsmål var Isbådsmuseet, som ligger tæt ved Storebæltsbroens
landfæste. Museet rummer forskellige bådtyper, som i århundreder og frem til ca.
1940 blev anvendt til transport over Storebælt i strenge isvintre.
Overfartstiden kunne vare fra mange timer til flere døgn. Sommetider spiste og
overnattede man på Sprogø. På museets vægge er der opsat et meget stort antal
sort/hvide fotografier, der tydeligt viser, hvor vanskelig, kold og farefuld
overfarten mellem Korsør og Nyborg kunne være. Undertiden måtte mændene trække
en isbåd, mens kvinder og børn sad i den.

Fra Isbådsmuseet kørte vi til Korsør By- og Overfartsmuseum på Sø batteriet 7.
Som navnet antyder, er museet indrettet som museum for Korsør By og overfarten
over Storebælt. Begge museer er indrettet på 1. sal i en stor magasinbygning,
der tidligere har været anvendt til opbevaring af korn. Udstillingen om
overfarten viser et meget stort antal modeller og billeder af jernbane- og
bilfærger, disses indretninger, uniformer, malerier osv. Der er mange flotte
detaljer, som fanger de besøgendes opmærksomhed, så det er bedst at give sig god
tid. Nogle deltagere fortalte hinanden om minder og oplevelser fra deres egne
ture med storebæltsfærgerne i tiden frem til 1998. Sidste del af etagen
indeholder genstande fra forretninger, virksomheder, personer m.v. fra byens
historie. En af deltagerne udtrykte kort, at et museum som dette burde vi have i
Haslev!

Fra Sø batteriet kørte vi til Madhus Bæltestedet på Storebælt Camping &
Feriecenter, hvortil vi kom lidt tidligere end forventet, så vi måtte have lidt
tålmodighed, inden vi kunne indtage den meget lækre frokost. Derefter fik vi
kaffe og lagkage, og mens vi nød dette, fortalte stedets vært, Flemming Jensen,
os mange af sine erindringer fra Storebæltsbroens opførelse. Han arbejdede
dengang selv som vognmand og kørte materialer til byggeriet, så det var en stor
viden om broen, han formidlede til os.

Hjemturen gik ad mindre veje, som mange formodentlig kun havde meget lidt
kendskab til, og dermed så vi lidt af Sjælland, hvor nogle måske ellers aldrig
ville være kommet. Jørgen rettede til sidst en tak til Erik og deltagerne for en
vellykket udflugt, og ved 16-tiden tog vi afsked med hinanden ved
Sofiendalskolen.

Poul Ebbekær.

Heldags udflugt til Marjatta skole- og behandligshjem.

Vi startede klokken 9 den 24. maj 2018 på sommerudflugten til Marjatta i det fineste sommervejr med høj sol og ikke under 20 grader.

Der blev kørt af de små veje fra Sofiendalskolen ud over Bregentved og Leestrup, hvor Hans Jørgen Eggersen fortalte om den tid, da han voksede op og var ung i den lille landsby. Som den gode fortæller han er, fik vi god indsigt i livet i den lille landsby i starten 1960.

Vi kørte af de allermindste veje ned til Præstø fjor og klokken 10.30 ankom vi til Marjatta. Her blev vi inviteret indenfor i aktivitetshuset og fik kaffe med lækker gulerodskage. Så blev det tid til introduktion om selve Marjatta der bygger på Rudolf Steiners tanker, som bl.a. beskriver at kunstnerisk aktivitet er en rigtig stor drivkraft i al menneskelig udvikling. Marjatta består af adskillige aktivitetscentre, her både gartneri, værksteder og mejeri. Man kan blive optaget i 8-årsalderen, fuldende sin ungdomsuddannelse, få en dagligdag på et af aktivitets centrene og endelig få en ældre bolig alt sammen inden for Marjattas rammer.

Vi havde nu omkring 2 timer til frit at færdes på området. Rigtig interessant var butikken som sælger de mange ting, som fremstilles af beboerne + andre varer alle sammen økologiske. Forretningen kan besøges alle dage fra 10 til 17, der var også mulighed for at gå gennem den flotte skov over til en anden del af Marjatta, hvor skolehjemmet og ungdomsuddannelsen lå alt sammen i rolige og hyggelige omgivelser.

Vi skulle nu videre til Cafe Mocca ved Præstø havn for at spise frokost og dejlig lagkage. Derfor kørte vi igen ned på fjordvejen langs Præstø fjor og hele vejen rundt om Præstø by og ind gennem nogle af de gamle gader, selvom der var større gravearbejder i gang.

Vi tog af sted mod Haslev omkring 14.30, dog langtfra den direkte vej, først ad fjor vejen i modsat retning forbi Sankt Peders kapel og mindestenen for Anders Lassen, så til Vindbyholt , Fakse Ladeplads, Fakse og Rode.

Vi var hjemme i Haslev præcis klokken 16 som lovet.

Søren Wahlgren.

Rundtur i Faxe Kommune 14. september 2017

Der er nu gået 10 år siden kommunesammenlægningen, og i den anledning havde bestyrelsen arrangeret en tur rundt i kommunen, for at se hvad der var sket i de 10 år.
Vi mødtes ved museet i Haslev i silende regn, men alligevel med forventninger og højt humør

Vi kørte forbi Gisselfeld og Rønnede Golfbaner og fortsatte mod Faxe Kommunes Arkiver i Rønnede, der var første mål på turen. Arkivleder Marianne Rimmen Raasted tog imod, og mens vi nød en kop kaffe med kage, fortalte hun om arkivet, der for nylig er blevet udvidet med flere lokaler – samt hvad der arbejdes med i det daglige. I to hold blev vi derefter af Marianne og arkivar Else Gyldenkærne vist rundt i de nye omgivelser, og spørgelysten var stor. Jeg tror, at alle 50 deltagere syntes, det var en interessant oplevelse.

Efter arkivet gik turen videre ad snoede idylliske veje mod Faxe Ladeplads – og det var samtidig blevet tørvejr – til stor glæde for os alle.

Næste punkt på programmet var Karise Permatopia, der er under opførelse, som et bæredygtigt og selvforsynende økologisk bolig- og landbrugsfællesskab for børn og voksne. Bussen holdt stille, mens Kjeld fortalte om det spændende projekt med 90 boliger, en gård med mange fælles aktiviteter, delebiler og et andelsselskab, der skal producere det meste af beboernes mad og energi.

Derfra kørte vi til Kulturhuset Leopold, hvor vi fik serveret en lækker dagens ret. Kulturhuset Leopold var tidligere højskole, men drives nu som en socialøkonomisk virksomhed, og drives sammen med unge mennesker, som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Daglig leder Charlotte Petersen fortalte begejstret om arbejdet med de unge. Besøget blev sluttet af med kaffe og lagkage.

Så var det igen ud på de hyggelige små veje, mens Kjeld underholdt undervejs – på turen var vi bl. a. forbi Blåbæk Møller samt Rosendal Gods.

Sidste besøg var Helmer Christensens Museum i Dalby – et museum fyldt med alverdens ting og sager. Der er først og fremmest cykler. Den ældste ar fra 1800-tallet og den yngste kun få år gammel – Christianacykel. I udstillingsmontrer er der et hav af cykellygter fra tidernes morgen til i dag. Du finder også gamle kameraer og mange legetøjsbiler – de såkaldte Tintin-biler. Selv gamle køkkenredskaber, have- og landbrugsredskaber, kagedåser og meget, meget mere …

Efter museumsbesøget gik turen hjemad efter en dejlig dag på tur i Faxe Kommune

Jytte Melau

Udflugt til Den Danske Frimurerorden i København

Foreningens udflugter plejer altid at foregå i den lyse årstid, men denne gang var datoen 20. januar. Det var derfor med nogen spænding bestyrelsen så frem til, hvor mange der havde lyst til at skulle køre med bus fra Haslev Museum allerede kl. 8:30 for at besøge Den Danske Frimurerorden i København. Straks indbydelserne var udsendt, var der dog mange, som til-meldte sig, og da vi nåede frem til dagen, mødte 49 morgenfri-ske og forventningsfulde medlemmer op. Som så mange gange før kørte Erik Slott os sikkert til vores udflugtsmål, og undervejs bød Kjeld Nielsen velkommen, og som altid fortalte han nogle fakta tilføjet anekdoter og erindringer om mange af de steder, vi passerede. Da vi ankom til Den Danske Frimurerorden, blev vi budt velkommen af fem frimurerbrødre. Vi blev straks gjort bekendt med, at vi selvfølgelig gerne matte stille spørgsmal og forvente svar, hvis "vi kan, må eller vil besvare dem!" fik vi op-lyst. Vi fik rigtig mange og fyldestgørende svar, men vi vidste jo godt i forvejen, at der også er en del, som holdes hemmeligt, og som kun brødrene har kendskab til. Bortset fra at der blev taget et gruppebillede af os, matte vi ikke fotografere derinde. Den imponerende store bygning er Den Danske Frimurerordens stamhus, og den blev opført midt i 1920'erne og indeholder ca. 330 større eller mindre rum. Under besættelsen var bygningen i en periode beslaglagt af tyskerne, og derefter husede den flygtninge, hvorefter der var behov for en stor istandsættelse, da frimurerne i 1947 igen overtog huset.

Vi blev delt i to hold, der hver havde et par frimurerbrødre til at fortælle og vise osrundt. Kun mænd, som er fyldt 21 ar og er døbt i den kristne tro samt har et godt omdømme, kan optages. Det er derfor vigtigt, at en hustru eller kæreste er meget indforstået med, at der kun i sjældne tilfælde foregår noget, som hun kan deltage i. Desuden skal man have to faddere, der i forvejen er medlemmer. Optagelsesritualerne er hemmelige, og da ordenen er opdelt i 11 forskellige grader, skal man for at kunne opta­ges i den næste grad igen deltage i optagelsesritualer, som man ikke i forvejen ma fa kendskab til. Brødrene har ikke mødepligt, men møderet til logeaften ugens første fem aftener fra Septem­ber til april, og mange deltager ofte flere gange om ugen og glemmer "den ydre verden." Man møder i kjolesæt og sort vest samt med hat, hvis man er steget i graderne. Under mødet er der forskellige ritualer, musik, sang m.m., og der er et stærkt fællesskab, men det ikke tilladt at tale om forretningsanliggender, politik og religion. Det udelukker dog ikke, at man indimellem synger salmer. En logeaften afsluttes med et let måltid med øl og vand.

PE