Historien bag Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune
 

  Den 1. jan 2010 er Haslev Museum blevet en del af Østsjællands Museum.
Museumsfaglig chef er overinspektør, historiker Thomas Tram Pedersen og koordinator er geolog Dorthe Pedersen.

  Ved generalforsamlingen i marts 2010 blev Haslev Lokalhistoriske Forening omdøbt til: Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune.

  Ved kommunesammenlægningen blev Faxe-Rønnede Lokalhistoriske Arkiv og Haslev Lokalhistoriske Arkiv lagt sammen til Faxe Kommunes Arkiver, og fra 2009 med Marianne Rimmen Raasted som leder. Fra 1. jan. 2010 er Haslev Museum blevet en del af Østsjællands Museum, hvor museumsinspektør Helle Ålsbøl arbejdede, og Haslev Museum hørte under hendes arbejds- og ansvarsområde. Den ovennævnte bestyrelse til at føre tilsyn med museet og lokalarkivet er opløst.

  Først i 1974 fik Haslev Museum faste udstillingslokaler i det tidligere elektricitetsværk i Frederiksgade. Dette skyldtes ikke mindst fru Johanne Ulriks utrættelige arbejde. Fru Ulrik forestod driften indtil 1983, hvor museet fik en professionel leder, Margit Baad Pedersen. I 1999 indførte Haslev Kommune nogle besparelser, som bevirkede, at Haslev Museum og Haslev Lokalhistoriske Arkiv blev lagt sammen under en ledelse og under kommunens administration. Haslev Museumsforening blev herefter fritaget for det økonomiske ansvar for museumsdriften. På generalforsamlingen i 1999 blev det vedtaget at ændre navnet til: Haslev Lokalhistoriske Forening. Det blev understreget, at foreningens interesser nu dækkede begge institutioner. Der blev valgt en bestyrelse med Kjeld Nielsen som formand til at varetage foreningens interesser, og en bestyrelse med Preben Bækhave som formand til at føre tilsyn med museum og lokalarkiv. I årene 2000-2009 var Jørgen Woetmann Andersen leder af de to institutioner.

    I 1935 tog en mindre gruppe borgere fra Haslev initiativ til at oprette et Haslev Museum. Dette medførte, at man i 1940 startede Haslev Museumsforening bl. a. for at støtte planerne om at finde en bygning til indretning af et egentligt museum. Museumsforeningen arbejdede på at skaffe museet sin egen bygning til alle de effekter, som en del borgere havde samlet ind, og som bl.a. kunne bruges i Kommuneskolens historieundervisning.

Med venlig hilsen
Kjeld Nielsen
formand