Kære medlemmer i Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune.


Så er tiden til at se tilbage på et år, hvor vi forhåbentlig er kommet igennem covid 19 og dens følger.


I løbet af året har foreningen været på flere oplevelsesture, med et foredrag som afslutning.


Mosede Fortet og forsamlingshuset "Lille Syd" i Herfølge, Kalundborg med tur ud til Røsnæs, en tur vi husker med en tur i den bløde rabat.


Roskilde Kloster, der betog os meget -  denne tur var Erik Slott`s sidste tur inden hans tilladelse udløb.

Vi siger tak for mange oplevelser med Haslev Turist.


Til slut et foredrag om de verdensberømte  Fabergepåskeæg


Foreningens bestyrelse ønsker alle vores medlemmer en Glædelig jul, samt et godt Nytår og håber vi ses i det nye år.


Med venlig hilsen


Pfv. Kjeld Nielsen, 2022


Landsbyen Levetofte

 Levetofte hørte tidligere under Øde Førslev Kommune, rygtet siger, (men dem er der flere af), at under den sorte pest døde alle i Førslev, (deraf navnet Øde) men alle levede i Levetofte. I 1823 brændte den sydlige del af byen grundet et lynnedslag, gårdene lå som i alle andre landsbyer samlet tæt på hinanden og med jordarealerne ud fra gårdene, men efter branden lagde man gårdene uden for byen så de lå nærmere deres arealer.

I over 25 år har vi holdt gadefest hvor vi de første år var langt over 100 deltagere, der blev dengang drøftet om vi skulle lukke vejen, men det var selvfølgelig ikke en mulighed, så stedet blev Levetoftevej nr. 11 og da der ligger en høj, blev gadefesten derfor kaldt "Ellevehøjen" Det er altid en god måde at kende nye beboer på vejen at kende, festen er fast hvert år den 1` lørdag i august hvor alle flag i byen bliver hejst, og sange, hilse nye beboer velkommen, konkurrencer m.m. foregår med madkurv og grillen er tændt så der kan grilles og det er altid meget muntert.

Venlig hilsen

Kjeld Nielsen