Kære medlemmer

Som alle andre år kommer julen bag på os, men uanset hvad, er den altid velkommen.  Der skal handles ind, der skal findes på, der skal pakkes ind og husk lige anden ... Risengrød var meget vigtigt i min barndom, en lille portion i hver tallerken, hvor mor lagde en mandel i en af dem og en anden satte dem ind på bordet, og alle var spændte på, hvem der fik mandlen. Vi syntes altid, det var den samme der fik den igen hvert år.

I bestyrelsen håber vi, det nye år kan bringe bedre muligheder til aktiviteter til glæde for vores medlemmer, og ikke hele tiden skal ændre/ udsætte vores ideer, men den virus, der har fået fat i os, er nok noget vi skal regne med i nogen tid endnu - Uanset hvad, må vi lytte til myndighederne, gøre vores bedste.

Til sidst vil Bestyrelsen ønske alle en Glædelig Jul samt et godt Nytår.

 På Bestyrelsen vegne

Kjeld Nielsen  

Kære medlemmer i Lokalhistorisk Forening i Faxe kommune

Året 2020 blev et roligt år.
Vi havde på vores bestyrelsesmøde først på året, lagt et program som vi havde glædet os til at vise alle vores medlemmer, men sådan skulle det ikke gå, og årsagen kender vi jo alt for godt, ”coronaen”.
Det vi nåede, var at holde en lille generalforsamling, og med en ny Bestyrelse med nye hoveder og gode ideer, er det som formand altid rart at kunne føre deres ideer ud til foreningens medlemmer.
Men sådan skulle det ikke blive i år......
Selv om vi ligger i dvale, kommer der stadig nye medlemmer og dem byder vi rigtig hjertelig velkommen og håber vi snarest ses i året 2021.

Med denne lille hilsen, ønsker Bestyrelsen alle vores medlemmer Et godt Nytår og glæder os til vi ses.

Med venlig hilsen
Kjeld Nielsen

Landsbyen Levetofte

 Levetofte hørte tidligere under Øde Førslev Kommune, rygtet siger, (men dem er der flere af), at under den sorte pest døde alle i Førslev, (deraf navnet Øde) men alle levede i Levetofte. I 1823 brændte den sydlige del af byen grundet et lynnedslag, gårdene lå som i alle andre landsbyer samlet tæt på hinanden og med jordarealerne ud fra gårdene, men efter branden lagde man gårdene uden for byen så de lå nærmere deres arealer.

I over 25 år har vi holdt gadefest hvor vi de første år var langt over 100 deltagere, der blev dengang drøftet om vi skulle lukke vejen, men det var selvfølgelig ikke en mulighed, så stedet blev Levetoftevej nr. 11 og da der ligger en høj, blev gadefesten derfor kaldt "Ellevehøjen" Det er altid en god måde at kende nye beboer på vejen at kende, festen er fast hvert år den 1` lørdag i august hvor alle flag i byen bliver hejst, og sange, hilse nye beboer velkommen, konkurrencer m.m. foregår med madkurv og grillen er tændt så der kan grilles og det er altid meget muntert.

Venlig hilsen

Kjeld fra Levetoftevej nr. 15